NAJNOVIJA GENERACIJA NEINVAZIVNOG PRENATALNOG TESTA DOSTUPNA U BiH

NAJNOVIJA_GENERACIJA_testa
test-kojem-verujem

VERACITY test, koji u Bosnu i Hercegovinu donosi kompanija Premium Genetics, nudi najnoviju i najprecizniju tehnologiju targetirane analize specifičnih sekvenci hromozoma, što garantuje najpreciznije rezultate, jer čitaju sumnjive regije i do 10 puta više od ostalih testova ove vrste

Neinvazivni prenatalni testovi su već nekoliko godina prisutni na tržištu BiH i sve više trudnica se odlučuje da na ovaj način provjeri genetsko zdravlje svoje bebe. Ova skrining metoda u potpunosti zamjenjuje invazivne procedure, poput amniocenteze, i veoma pouzdano daje odgovore na pitanja koja muče sve buduće majke.

Iako su se neinvazivni prenatalni testovi ranije preporučivali samo trudnicama starijim od 35 godine, u zadnje vrijeme se savetuju apsolutno svim budućim majkama. Statistički podaci govore da su veći procenat djece sa Daunovim sindromom rodile upravo trudnice mlađe od 35 godina. S obzirom na rizike koje nosi amniocenteza, neinvazivni prenatalni testovi dobijaju sve veće povjerenje trudnica, bez obzira na još uvek relativno visoke cijene.

Renomirana kompanija Premium Genetics je na tržište BiH donela prenatalni test najnovije generacije – Veracity, koji je ispravio sve nedostatke testova prethodnih generacija i upravo zbog toga nosi najveću pouzdanost i tačnost rezultata.

– Test VERACITY izvodi kompanija NIPD Genetics, koja ima patentiranu sopstvenu tehnologiju ciljane analize sekvenci. To faktički znači da, za razliku od testova koji rade analizu svih hromozoma – pa čak i onih hromozoma koji uopšte nisu kompatibilni sa životom, mi analiziramo samo one hromozome koji su suštinski bitni, čak preciznije – samo specifične dijelove hromozoma koji nose informacije o traženim aneuploidijama. S obzirom na preciznost analize, sumnjive regije se čitaju prosiječno 400 puta, što je čak i do 10 puta više od ostalih prenatalnih testova. To je razlog najmanjeg broja lažno pozitivnih rezultata i najveće pouzdanosti našeg testa – kažu iz kompanije Premium Genetics.

Oni dodaju i to da posjeduju sopstvenu tehnologiju preciznog mjerenja količine bebine DNK u krvi majke, što je najveća garancija pouzdanosti rezultata testa.

Test Veracity by Premium Genetics je jedini test koji analizira mikrodelecione sindrome i kod blizanačkih trudnoća, a laboratorija NIPD Genetics posjeduje CLIA i CAP akreditacije, što je svrstava u sam svjetski vrh.

Iako je cijena Veracity testa svuda u svetu dosta visoka, kompanija Premium Genetics se potrudila da trudnicama u BiH omogući test po najnižoj cijeni već od 490 eura, što predstavlja jednu od najpovoljnijih cijena na našem tržištu.

Zašto je Veracity test bolji izbor od testova koji analiziraju sve hromozome?

VERACITY test koristi sopstvenu, patentiranu tehnologiju ciljane analize sekvenci (TACS – target capture sequences). Targetiraju se i analiziraju samo oni hromozomi koji predstavljaju predmet interesovanja i to samo na onim dijelovima hromozoma koji nose informacije o trizomijama. Dubina očitavanja je toliko visoka da se ubraja u rang ultradubokog čitanja hromozoma.

bez-granicnika

Šta to praktično znači?

Zamislite dva slučaja:

  1. Neko Vam da knjigu od oko 1.000 stranica i rok od 24 sata da je obavezno cijelu čitate i to koliko god puta želite i stignete u tom periodu. Nakon toga Vas pita šta se nalazi na stranicama npr. broj 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, koje su jedine suštinski bitne?
  2.  Neko Vam da knjigu od 1.000 stranica, otkrije Vam da je jedini važan sadržaj samo onaj sa stranica 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, i dobijete isti rok od 24 sata da, koliko god puta želite, čitate samo navedeni sadržaj.

Verovatnoća da ćete znati sadržaj, onaj koji je zaista jedino važan – odnosno sa stranica 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, kod drugog primjera je očigledna. Odnosno, daleko je manja vjerovatnoća da ćete pogriješiti u analizi sadržaja na drugom primjeru, jer ste precizno i izuzetno mnogo puta analizirali i ponavljali jedine Vama važne dijelove. Baš tako radi VERACITY test. Čita samo dijelove hromozoma koji su Vama bitni, fokusirajući se na preciznost u regijama od značaja. Zato je VERACITY najpouzdaniji test.

Izvor: Premium Genetics