Uzrok, simptomi i liječenje Gaucherove bolesti

Gaucherova bolest

Šta je Gaucherova bolest?

Gaucherova (Gošeova) bolest je nasljedna, rijetka, ali vrlo ozbiljna metabolička bolest.

Kod ovog oboljenja, zbog nedostatka aktivnosti enzima koji se naziva glukocerebrozidaza dolazi do nakupljanja masti (glukocerebrozida) u specifičnim ćelijama odgovornim za imunitet (monociti i makrofagi).

Smatra se da je jedna od 158 osoba u svijetu nosilac mutacije u genu koji je odgovoran za nastanak ovog oboljenja. Gaucherova bolest se javlja sa učestalošću 1:50 000.

Spektar kliničkih manifestacija kod Gaucherove bolesti varira od pojave simptoma u ranom dječijem uzrastu, sve do potpuno asimptomatskih pacijenata do čak osme decenije života.

Gaucherova bolest - Šta je Gaucherova bolest?

Šta je uzrok nastanka Gaucherove bolesti?

Ovo oboljenje nastaje usled nedostatka enzima glukocerebrozidaze. Deficit ovog enzima se javlja usled mutacije, tj.promene na GBA genu. 

Koji su simptomi Gaucherove bolesti?

Zbog nedostatka enzima glukocerebrozidaze  koja razgrađuje glukocerebrozid, masna materija glukocerebrozid se nakuplja u koštanoj srži, jetri, slezini, plućima i drugim organima i doprinosi ispoljavanju različitih simptoma.

Od osobe do osobe, razlikuje se period života u kome će se ispoljiti prvi simptomi. Kod nekih oboljelih, simptomi se javljaju u ranom djetinjstvu, dok se kod drugih osoba ispoljavaju tek u odraslom dobu. Takođe, od pacijenta do pacijenta varira i stepen patoloških promena na unutrašnjim organima i moždanom tkivu.

Ostali simptomi

Simptomi ove nasledne bolesti uključuju:

 • -Bolove u zglobovima
 • -deformitete kostiju
 • -bolove u kostima
 • -sklonost ka prelomima
 • -zaostajanje u rastu u dječijem uzrastu
 • -čest umor
 • -osjećaj slabosti
 • -tamniju prebojenost kože
 • -česte pojave modrica
 • -krvarenje iz nosa ili iz desni
 • -oticanje trbuha zbog uvećane jetre i slezine
 • -anemiju
 • -smanjen nivo trombocita (trombocitopenija)

Neki pacijenti dobiju teške simptome već u djetinjstvu, dok se kod drugih prvi simptomi jave u kasnijem životnom dobu. U svakom slučaju, Gaucherova bolest je progresivna, što znači da se simptomi i oštećenja organa i kostiju vremenom pogoršavaju i napreduju.

Ukoliko se bolest ne liječi, mogu nastati dugotrajne zdravstvene komplikacije i ozbiljna pogoršanja opšteg zdravlja.

Kako se nasleđuje Gaucherova bolest?

Gaucherova bolest je uzrokovana genskom promenom (mutacijom) u GBA genu koja remeti stvaranje enzima glukocerebrozidaze. Bolest se nasleđuje autozomno recesivno, što znači da je potrebno da dijete posjeduje dve kopije defektnog gena, koje je nasledilo od oba roditelja, kako bi se bolest ispoljila.

Osobe muškog spola oboljevaju podjednako kao i osobe ženskog spola.

Ukoliko dijete nasledi defektni GBA gen samo od jednog roditelja, neće naslediti Gaucherovu bolest, ali će biti nosilac mutacijom izmenjenog gena i potencijalno ga dalje može prenijeti svom potomstvu.

Nosioci defektnog gena nemaju oboljenje, ali mogu svojim potomcima prenijeti defektni gen ili oboljenje (ukoliko je i partner nosilac istog gena). Danas postoje genetički testovi koji omogućavaju da roditelji utvrde svoj status nosilaca, odnosno da li postoji rizik da mutaciju u GBA genu ili Gaucherovu bolest prenesu svojim potomcima.

Gaucherova bolest - Kako se nasleđuje?

Vjerovatnoća oboljevanja u procentima

Ukoliko nijedan od partnera nema niti mutaciju u GBA genu niti je sam obolio od Gaucherove bolesti, svako njihovo dijete ima 100% vjerovatnoće da neće biti oboljelo od ovog naslednog metaboličkog oboljenja. Takođe, ne postoji rizik da će dijete biti nosilac bolesti.

Ukoliko je samo jedan partner nosilac defektnog gena, u svakoj trudnoći postojaće:

 • -Vjerovatnoća od 50% da dijete bude zdravo i da ne bude nosilac bolesti
 • -Vjerovatnoća od 50% da dijete nema Gaucherovu bolest, ali će biti nosilac defektne kopije gena
 • -Vjerovatnoća od 0% da dijete bude oboljelo od Gaucherove bolesti

Ukoliko je jedan partner obolio od Gaucherove bolesti a drugi ne, u svakoj trudnoći postojaće:

 • -Vjerovatnoća od 0% da dijete bude zdravo i da ne bude nosilac bolesti
 • -Vjerovatnoća od 100% da dijete ne bude oboljelo, ali će biti nosilac defektne kopije gena
 • -Vjerovatnoća od 0% da dijete bude rođeno sa Gaucherovom bolešću

Ukoliko su oba partnera nosioci mutacije u GBA genu, u svakoj trudnoći postojaće:

 • -Vjerovatnoća od 25% da dijete bude zdravo i da ne bude nosilac bolesti
 • -Vjerovatnoća od 50% da dijete ne bude oboljelo, ali će biti nosilac defektne kopije gena
 • -Vjerovatnoća od 25% da se dijete rodi sa Gaucherovom bolešću

Ukoliko jedan partner ima Gošeovu bolest, a drugi je nosilac defektnog gena, u svakoj trudnoći postojaće:

 • -Vjerovatnoća od 0% da dijete bude zdravo i da ne bude nosilac bolesti
 • -Vjerovatnoća od 50% da dijete ne bude oboljelo, ali će biti nosilac defektne kopije gena
 • -Vjerovatnoća od 50% da se dijete rodi sa Gaucherovom bolešću

Ukoliko su oba partnera obolela od Gaucherove bolesti, u svakoj trudnoći postojaće:

 • -Vjerovatnoća od 0% da dijete bude zdravo i da ne bude nosilac bolesti
 • -Vjerovatnoća od 0% da dijete ne bude oboljelo, ali će biti nosilac defektne kopije gena
 • -Vjerovatnoća od 100% da se dijete rodi sa Gaucherovom bolešću

Kako se postavlja dijagnoza Gaucherove bolesti?

S obzirom na to da se pojedini simptomi Gaucherove bolesti često mogu pomješati sa nekim drugim, češćim bolestima, može se dogoditi da se oboljeloj osobi u početku postavi pogrešna dijagnoza. Tako se, na primjer, bol u zglobovima može pripisati artritisu ili brzom rastu, visoke vrijednosti bijelih krvnih zrnaca ili mali broj crvenih krvnih zrnaca i trombocita može se najprije povezati sa leukemijom.

Procjenjuje se da se svega kod polovine oboljelih od Gaucherove bolesti dijagnoza postavi prije desete godine života, a skoro 20% oboljelih ne dobije tačnu dijagnozu prije svoje 30. godine.

Dijagnoza Gaucherove bolesti može se postaviti jednostavnom analizom krvi, kojom se mjeri enzimska aktivnost glukocerebrozidaze, koja je kod oboljelih osoba veoma snižena ili čak, potpuno odsutna.

Dijagnoza se može postaviti i na osnovu biopsije koštane srži.

Vrlo precizan način za utvrđivanje precizne dijagnoze je genetičko testiranje na prisustvo mutacija u GBA genu. Ovo testiranje se preporučuje i krvnim srodnicima oboljele osobe, s obzirom na to da rezultati testiranja mogu imati uticaj na sve članove porodice.

Kako se liječi Gaucherova bolest?

U liječenju se koristi enzimska supstituciona terapija koja pokazuje dobre efekte na unutrašnje organe, ali slabo djeluje na promjene na plućima i kostima. Ovaj vid terapije zasniva se na principu nadoknađivanja nedostajućeg enzima zamenskim, putem intravenskih infuzija. Ovaj vid terapije traje tokom cijelog života.

Simptomi anemije i trombocitopenije mogu se ublažiti transfuzijama krvi.

Hirurško liječenje podrazumjeva hirurško uklanjanje slezine zbog velike opasnosti od unutrašnjeg krvarenja. Transplantacija koštane srži može dovesti do poboljšanja krvne slike.

Uz adekvatnu i redovnu terapiju, osobe oboljele od Gaucherove bolesti mogu voditi potpuno normalan život. Stoga je rana i precizna dijagnoza od ključne važnosti za uspješnost terapije i sprečavanje ozbiljnih komplikacija bolesti.

Danas, savremene metode analize DNK materijala nam omogućavaju  da kroz vrlo jednostavnu proceduru uzimanja bukalnog brisa analiziramo veliki broj klinički relevantnih gena. Predupredite na vrijeme sve simptome i posljedice koje Gaucherova bolest sa sobom nosi, i saznajte da li postoji mogućnost prenosa štetnog gena (tzv.mutacije) na potomstvo. Zahvaljujući Adventia skrining testu, utvrđuje da li je fenotipski zdrava osoba nosilac ove genetske bolesti. To znači da je parovima omogućeno da se informišu i umanje rizik za prenošenje mutacije na djecu, što je i razlog tople preporuke za Adventia genetički test.